خانمیرزا

روستای سلح چین  تقریبا در قسمت جنوبی بخش خانمیرزا قرار دارد

خانمیرزا خود به دو دهستان تقسیم می گردد

سلح چین در دهستان جوانمردی قرار دارد

جمعیت خانمیرزا بالغ بر ٣۵٠٠٠ نفر می باشد.

شغل اصلی مردم خانمیرزا کشاورزی و دامداری می باشد.

دشت وسیع خانمیرزا یکی از دشتهای مهم قطب کشاورزی در استان می باشد.

/ 0 نظر / 46 بازدید